Žaibas

Matyti - didelius nemalonumus
Kryžminį žaibą matyti - nelaimingą nuotykį arba mirtį
Matyti žmogų griaustinio užmuštą - saugokis visokių nelaimių
Būti pačiam žaibo nutrenktam - saugokis netikėto įvykio.

Kategorijos