Uola

Regėti ją - darbas
Užkopti ant jos - troškimų įvykimas
Nuvirsti nuo jos - netekti draugų ir giminaičių
Labai aukšta - dideli sumanymai.

Kategorijos