Uogienė

Valgyti ją - meilės smagumėliai
Regėti ją - plepalai, apkalbos.

Kategorijos