Uodai

Uodus susapnuoti - plepalai ir liūdesys
Jei sapne uodas įkanda - trumpai sunegaluosi.

Kategorijos