Baidyklė

Baidyklę regėti - keistas nuotykis, su galimom nesėkmėm
Baidyklę su baltais drabužiais sapnuoti - laimė ir linksmybės
Juodais drabužiais aprengta - nusiminimas, sąžinės graužimas, nelaimė
Jei baidyklė Jūsų nesiveja, nemalonumai greitai baigsis
Jei matote baidyklę vaikų kambaryje, reikia susirūpinti vaikų mityba ar auklėjimu
Sudeginta baidyklė reiškia, kad pavyks laiku atiduoti skolą
Matyti save veidrodyje kartu su baidykle reiškia, kad Jūsų tykoja priešas, norintis Jus pražudyti
Patys apsirengėte baidykle - būsite išjuoktas.

Kategorijos