praeivio dienoraštis

praeivio dienoraštis

Praeivio patirtys besilankant informacijos šiukšline plačiajai visuomenei žinomu interneto vardu.

Kategorijos